The Heritage Show Là một show diễn miêu tả đời sống thường ngày tại làng quê Việt Nam vào thập niên 90 (1990 – 2000). 
Thập niên 90, văn hoá miền Bắc, các loại nhạc cụ liên quan đến thời đại, cuộc sống bình dị. Trong show diễn có sử dụng nhiều nhạc cụ từ tre, nứa...