Ton Sanh Pharma

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ nền y học cổ truyền; Sản Xuất dược liệu có nguồn gốc, bào chế các sản phẩm thảo dược theo tiêu chuẩn (GMP); Phòng khám chẩn trị, điều trị bệnh theo phương pháp đông y; Phát triển các dự án nhân văn phi lợi nhuận, vì lợi ích cộng đồng.

www.tonsanhpharma.vn